top of page

Beweging voor vernieuwde broodcultuur

Het Brood

In de broodgestalte 

drukt zich de hemel uit:

het licht van de zon

en de sfeer van de planeten.

Het brood is een aardse vorm van verbindende granen, waarin zich 

het zachte licht van de kosmos uitdrukt.

Daarom heet brood ook 

een ambassadeur van de geest.

Daarin ligt ook het geheim 

van het fermenteren:

het etherisch wevend onderweg zijn 

naar een aards brood-lichaam.

De bereider is een bemiddelaar, die verbinding zoekt en vraagt om vervullende eenheid.

In stilte en tijdloosheid,

Tot heil van de mensen.

J.W.

Beweging voor vernieuwde broodcultuur behelst activiteiten om het 'honingdesembrood' te promoten en in de wereld te brengen.

Het ene luik organiseert workshops om te leren honingdesembrood te maken. En tracht de gedachten desbetreffende in de samenleving te brengen. We doen dit door middel van workshops en voordrachten, publikaties.

Het andere luik procuceert het honingdesembrood en houdt zich bezig deze gedachten en methodes verder te ontwikkelen.

Ook nemen we initiatieven om boeren, molenaars en bakkers samen te brengen om ons verhaal te kunnen afstemmen op elkaar.

Op die manier kan er hopelijk een nieuw denken over brood ontstaan.

We werken voor een nieuw idee. We willen niet tegen iets werken.

Heel wat mensen bakken hun eigen brood en zoeken ook naar het beste brood.

Hopenlijk kunnen we mekaar aanvullen.

Dit initiatief kost geld. In dit verband wil ik de Christoforusgemeenschap in Munte bedanken voor de bijzondere samenwerking en ondersteuning. 
Ook een woord van welgemeende dank en waardering voor de Iona Stichting in Amsterdam, die het initiatief heeft gesponsord.

Om 'De Beweging voor Vernieuwde Broodcultuur 'verder uit de bouwen en in de wereld te brengen, kan ook u ons steunen. U ook kan ons sponsorren. Ook elk klein bedrag is van harte welkom.
 

bottom of page